StoubyNets historie

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 05-03-2015 kl. 19.00

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 20-03-2014 kl. 19.00

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 14-03-2013 kl. 19.00

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 22-03-2012 kl. 19.00

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 24-03-2011 kl. 19.00

31-01-2010

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 18-03, Kl 19.00

16-02-2009

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 19-03, Kl 19.00

14-02-2008

Stoubynet afholder generalforsamling i Multihusets mødelokale den 13-03, Kl 19.30

01-04-2007

Stoubynet afholdt generalforsamling i hallens mødelokale den 28-03, der var i alt fremmødt 22 medlemmer incl bestyrelsen, medlemstallet er i årets løb øget med 10 %, og foreningens økonomi er meget stabil, og vi forventer at foreningens gæld vil være væk i løbet af første halvår 2007.
Der blev orienteret om programafstemningen, de nye programmer er nu på nettet, undtaget er TV 2 sport som stadig undersøges af myndighederne, på grund af en klage om en for dominerende position på det danske marked.

01-12-2006

Vi har i December udsendt et tilbud til de husstande der ikke er medlemmer af Stoubynet, der ser ud som nedenstående:

Tilslutning pr husstand      9.500,00 kr.
+ Rentetillæg    800,00 kr.

Betales som rater, ifølge nedenstående

Rate 1                    før tilslutning       1.300,00 kr.
Rate 2                    01-01-2008       3.000,00 kr.
Rate 3                    01-01-2009       3.000,00 kr.
Rate 4                    01-01-2010       3.000,00 kr.

Samtidig er der frem til 31-12-2006 rabat på tilslutningsafgifterne til både TV, og internet

15-10-2006

I de kommende uger vil Stoubynet forsøge at øge medlemstallet gennem et fordelagtigt tilbud til de husstande i Stouby, som endnu ikke har tilsluttet sig netværket.
Så har din husstand ikke modtaget tilbuddet, så kontakt foreningen


02-06-2006.

Så er vi i gang med at etablere forbindelse på Bjerggårdsmarken. Efter flere tilløb er det nu besluttet at etablere forbindelse til alle parceller på Bjerggårdsmarken, vi har dog ikke opnået den tilslutning vi gerne ville, men vi har vurderet at det var nu vi skulle i gang, og så må vi se om der ikke efterfølgende kommer flere tilslutninger.

Bjerggaardsmarken

Herover er det Utofts Entrepenørforretning, der er igang med at skabe forbindelse fra Vestergade, og op til Bjerggårdsmarken. (Foto Vagn Cristoffersen)

09-04-2006.

Foreningen havde den 24 marts ordinær generalforsamling i Stoubyhallens cafeteria, der var ialt 17 medlemmer tilstede.
Bestyrelsen har konstitueret sig som nedenstående:

Formand                              Knud Olesen
Næstformand                       Børge Pedersen
Kasserer                              Erik.L.Pedersen
Sekretær                              Preben Jalving

Medlem                               Sten.L.Thomsen

Bestyrelsessuppleant             Sten Hummelgaard
Bestyrelsessuppleant             Tonny Pedersen
Revisor                                 Hans Friis
Revisor                                 Hans Jørgen Sørensen
Revisorsuppleant                   Niels Mølgaard

Status 28-10-2005.

Det startede med en henvendelse fra Vejlefjord som i forbindelse med deres nybyggeri, også var interesseret i at undersøge muligheden for at blive tilsluttet Stoubynet.
Desuden skal der i løbet af 2006 i kommunalt/amtslig regi etableres en ny spildevandsforbindelse fra Stouby og ned til området, så derfor var det interessant at undersøge muligheden nu.
Vi har herefter haft en kontakt til de øvrige større institutioner/udlejere på ruten, som også var positive, dog med forbehold for prisen for en tilslutning.
Vi har derfor den sidste måned arbejdet med at få indhentet tilbud på etablering af forsyningsnet til strækningen fra byskiltet på Fakkegravvej og ned til Vejlefjordcentret, og herfra ned til de tidligere funktionærboliger.
Såfremt vi herefter sammen med de ovennævnte finder en stor del af det økonomisk grundlag for etablere forbindelsen, vil vi henvende os til de private beboere langs ruten.

Status på nettet 20-09-2005.

Vi er nu ved at få “normale” forhold i foreningen, de store opgaver er ved at være afsluttet her i byen.
Det ser ud til at driften kører fint, bortset fra at en strømafbrydelse lagde forhindringer i vejen for en fodboldlandskamp en onsdag aften først i september.
Der er sket klare forbedringer på IP telefonisiden, og der er kommet et alternativ til Telefin i form af Telsome.

 

Status på nettet 07-05-2005.

Vi har nu afsluttet etableringen af nettet i Stouby, og mangler herefter enkelte opgaver rundt i byen, disse vil blive udført i den kommende tid.
Der arbejdes i øjeblikket også med at undersøge muligheden for at tilslutte Aksel Nielsens vej, og vi forventer at have en afklaring inden starten af Juni.
Inden udgangen af Maj, skal vi også tilslutte alle boliger i Mølleparken.

Status på nettet 29-03-2005.

Generalforsamlingen 17-03-2005

Programafstemningen betyder at vi tager afsked med et af de bestående programmer nemlig MTV som erstattes af The Voice TV, herudover stopper prøvekanalen TV Charlie.
Nye programmer er Kanal 5, samt Viasat Sport 2 og 3.
Desuden vil Viasat Explorer samt Viasat History fortsætte som prøvekanaler i en længere periode.
Ændringerne vil træde i kraft først i April måned.

Herudover kan vi med glæde konstatere, at der er forår i luften igen, det betyder at vi når vandværket er færdig på strækningen mellem Vestergade og Rosenvoldvej, kan fortsætte hvor vi slap før vinteren satte ind, vi forventer at kunne fortsætte umiddelbart efter påsken, og vi regner med at det resterende gravearbejde vil tage 3 uger.


Status på nettet 29-01-2005.

Der bliver i øjeblikket ikke foretaget gravearbejde på grund af flere dage med både dagfrost og nattefrost.
arbejdet vil blive igangsat så snart det er muligt at komme i jorden.
Der er siden sidst blevet etableret forbindelse til det meste af Vestergade, dog undtaget de sidste huse ned mod borgergade.
Vi mangler således at grave på strækningen fra HPK el på Borgergade til hjørnet af Vestergade/Borgergade samt
Fakkegravvej.
Kloakeringen mangler at lave stik til de enkelte huse på en stor del af Fakkegravvej, og vandværket mangler at grave hele strækningen fra Fakkegravvej ad Borgergade til vejlevej, så der er stadig enkelte ting der skal klares før vi kan tilslutte den sydligste del af Byen.

Vi holder generalforsamling i Stoubyhallen den 17-03-2005 kl 19.30.

Status på nettet 31-12-2004.

Vi nåede at tilkoble den nordøstlige del af byen, undtaget Mosevej i det gamle år, og tilbagemeldingerne fra de tilsluttede er meget positive, og det luner da her i en kold tid.
Det forholder sig herefter således at Vestergade, den sydlige del af Borgergade, Fakkegravvej samt Rosenvoldvej skal have signal fra hjørnet af Vestergade/Stouby Møllevej, det vil sige at Strækningen fra Vestergade til den nye udstykning, vil blive etableret når vandværket har lagt nye rør i fortovene på Borgergade.
Fra Stouby Møllevej til Rosenvoldvej samt Lundbovej og Pilegårdsvej, vil etableringen komme umiddelbart efter der igen startes med arbejdet i det nye år
Mosevej er etableret, men mangler montage i de enkelte standere, samt husinstallationer ved de enkelte medlemmer
Vi vil dog forberede så meget som muligt forvejen, så vi håber at kunne tilkoble de sidste inden udgangen af Februar,”hvis vejret er med os”

Status på nettet 02-12-2004

Vandværket slutter færdiggørelsen af strækningen fra Vejlevej til Stouby Møllevej i uge 49. I uge 50 starter
vi på at nedlægge kabler på Borgergade, Idrætsvej, Mosevej, vi forventer hvis vejret er stabilt, at vi kan tilslutte resten af Vejlevej, Borgergade hen til Stouby Møllevej, Idrætsvej, og Mosevej inden jul.
Herudover er det svært at sige hvor hurtigt vi kan tilslutte yderligere områder. Men vi vil informere her på siden når vi kan se hvordan det forløber med henholdsvis kloakering og nedgravning af vandrør.

Status på nettet 16-11-2004

Vi har nu koblet de første Stoubyborgere på Kjaergaard-nettet, og efter lidt begynderproblemer er der nu en højhastigheds- forbindelse fra Stoubynet til internettet.
Desuden er vandværkets arbejde nu nået til Borgergade, og går ud mod Vejlevej, vi vil i umiddelbar forlængelse nedlægge kabelnettet, samt kabler for teledanmark.
Der vil, når vi når Vejlevej være tilslutningsmulighed på det berørte stykke af Borgergade med sidegader, samt resten af Vejlevej. 

Status på nettet 03-11-2004

Vi har nu færdigforhandlet stikledningsprisen, normalprisen udgør kr 1356,25, men vi har aftalt en pris der gælder frem til 01-02-2005, på kr 1125,00.
Det er desværre mere end de ca 1000,00 kr vi havde forventet at kunne forhandle os frem til, men der er sket en stigning i normalprisen siden vi startede på projektet, så derfor har vi valgt at acceptere denne pris.

Status på nettet 27-10-2004

Vi har i dag haft tilsluttet et prøvefjernsyn ved modtagepunktet på Vestre ringvej, og kunnet konstatere at der er signal igennem, det vil sige at vi tilslutter de første husstande fredag i denne uge.
Der er desuden gravet forbindelse ud til Rohden gods i denne uge, det vil sige at både Bellelund og Rohden gods området vil blive tilkoblet i løbet af de næste uger
Vi forventer start på vandværkets arbejde med den nye ledning omkring 1 November, og da det er samme entreprenør der står for både vand og antennenet, vil det også være starten på færdiggørelsen af den resterende del af byen.

Status på nettet 06-10-2004

Vi har nu fuldført gravearbejdet til den gamle hovedstation i Daugaard, og der er i øjeblikket ved at blive etableret modtagestationer i Belle, samt i Stouby.
Vi forventer at selve fiberkablet bliver ført gennem det nedgravede rør i løbet af den næste uge, og at der bliver etableret spænding på de enkelte stationer, således at vi kan få signalet ført helt fra Hedensted til Stouby, selve sammenbindingen af de enkelte fiberkabler der udgør strækningen til Stouby, er fastsat til den 18 Oktober.
Vi kan så begynde at tilkoble de enkelte husstande, her er det i første omgang de områder der blev kloakeret sidste år, resten må så komme i takt med at kloakeringen og nedlægning af vandrør skrider frem,
( det går desværre meget langsomt).
Der er også kommet fuld fart på IP telefonien, der kan læses mere om det på www.kjaergaard-nettet.dk.

Status på nettet 28-08-2004

Gravningen af fiberforbindelsen er nu nået til Stouby, der arbejdes nu på en nyhøstet strækning ved Daugaard, der resterer i øjeblikket ca 1300 meter af det totale gravearbejde.
Tidsplanen for fiberforbindelsen ser ud til at holde, således at vi kan få forbindelse igennem inden udgangen af september måned.
Vi har nu fået en tidsplan for kloakeringen i Stouby, og kan heraf se at de sidste tilslutninger formentlig først kan etableres i slutningen af året, det vil sige at vi starter med det vestlige område som blev etableret sidste år.
Vi sender materiale ud omkring valg af TV pakke, til alle medlemmer i løbet af september

Status på nettet 28-07-2004

Det går stadig meget langsomt med kloakeringen i Stouby, men der er dog håb om at der startes i selve byen først i August måned, vi har i løbet af Juli måned fået gravet yderligere på strækningen til Daugaard, således at der på nuværende er gravet ca 3800 meter, der resterer således ca 2800 meter, hvor der langs de 2200 meter stadig er afgrøder, her vil vi afvente høsten.
Der er i indeværende uge startet på Rosenvoldvej, hvor der graves op mod byen. Alt efter hvordan kloakeringen skrider frem, kan de næste veje være Idrætsvej og Humlevej.
Der er stadig store uafklarede spørgsmål omkring hvad der skal ske med fortovene langs Borgergade, og vi må sige at det er af afgørende betydning for den totale økonomi i projektet at der som oprindeligt lovet bliver mulighed for at nedgrave kabler uden omkostninger til reetablering:


Status på nettet 01-06-2004

Det er nu lykkedes for en række beboere i Belle, i samarbejde med en meget interesseret ejer af Rohden gods, samt Stoubynet som tovholder, at skabe økonomisk grundlag for at etablere bredbånd i Belle, samt på Rohden gods med tilhørende boliger, i alt 16 husstande.
Arbejdet med at etablere nettet starter i den kommende uge med Belleområdet først, idet det skal foregå sideløbende med nedlægningen af fiberforbindelsen til Daugård, forbindelsen til Rohden vil blive etableret når gravearbejdet til Daugård er færdig.
Der er på nuværende tidspunkt gravet ca 2300 meter af forbindelsen til Daugård

Status på nettet 10-05-2004

Vi har i dag fået etableret forbindelse under Rohden Å, det er foregået ved en såkaldt styret underboring, hvor man borer med et rør der består af enkeltdele på ca 3 meter, disse skrues sammen efterhånden som boringen skrider frem, der blev her bores 102 meter. Som afslutning fæstnes et 110 mm kunststofrør i spidsen af boret som derefter trækkes tilbage, når den operation er fuldført kan man efterfølgende trække fiberkablet igennem.
Det forlyder også at kloakeringen i Stouby starter igen i løbet af en uges tid, så der bliver nok at se til igen.

Status på nettet 15-04-2004

Vi har i dag påbegyndt gravearbejdet på strækningen mellem Stouby og Daugård, der vil først blive gravet fra Grundvej mod Stouby indtil ca 800 meter fra byen, og derefter fra Grundvej mod Belle.
Det er entrepenørfirmaet Erik Vibenholm Christensen der har entreprisen på at forbinde Stouby med Daugård, firmaet har en stor erfaring med  at nedgrave fiberrør og efterfølgende at kalibrere og indblæse fiberkabler.
Selve opkoblingen i begge ender af kablet samt connectering skal foretages inden der kan sendes signaler igennem fiberkablet.

Status på nettet 20-03-2004

Vi har i skrivende stund Marts/April 2004, etableret ca 60% af det net der skal forsyne de enkelte husstande, herudover mangler en ca 7000 meter lang fiberforbindelse, som skal forbinde Stouby med Hedensted- antenneforenings hovedstation, via Daugaard antenneforenings fibernet.
Der arbejdes her i 1 kvartal med at få planlagt og indhentet tilbud på gravearbejde, indblæsning af fiber samt den connectering af fiberkablet,  der er nødvendig for at passere de standere og stationer der er på strækningen.

Foreningen blev stiftet 10. april 2003