Priser

Priser og gebyrer Pris inkl. moms Bemærkninger
Kontingent for 2021 Grundpakke 2.004,00 kr. årligt 13 danske programmer + 8  andre programmer
Kontingent for 2021 Mellempakke 4.587,00 kr. årligt 20 danske programmer+10 andre programmer
Kontingent for 2021 Fuldpakke 6.147,00 kr. årligt Alle 50 TV kanaler
Bredbånd-only 25,00 kr månedligt Opkræves forud én gang årligt
Skift mellem programpakker 300,00 kr. Ved valg af anden programpakke
Rykkergebyr 125,00 kr. Ved for sen indbetaling af kontingent m.m.
Frakobling 625,00 kr. Ved afmelding eller restance
Tilkobling ved evt. ejerskifte 625,00 kr. Hvis restance, tillægges restance beløb
Tilslutningsafgift i dækningsområde 4.500,00 kr. For tilslutning eksklusiv stikledning
Stikledningspris (stikledning indtil 30 m. ) 1.599,00 kr. Prisen er vejledende da prisen er indeksreguleret
Tilslutningsafgift i nye udstykninger samt i områder uden for bygrænsen Få et tilbud
Tilkobling ved BBO og lejeaftale 699,00 kr. Beløbet opkræves sammen med første rate.