Priser

Priser og gebyrer Pris inkl. moms Bemærkninger
Kontingent for 2020 Grundpakke 1.875,00 kr. årligt 13 danske programmer + 8  andre programmer + radio + DAB kanaler
Kontingent for 2020 Mellempakke 4.350,00 kr. årligt 20 danske programmer+10 andre programmer + radio + DAB kanaler
Kontingent for 2020 Fuldpakke 5.898,00 kr. årligt Alle 50 TV kanaler + radio + DAB
Bredbånd-only 25,00 kr månedligt Opkræves forud én gang årligt
Skift mellem programpakker 300,00 kr. Ved valg af anden programpakke
Rykkergebyr 125,00 kr. Ved for sen indbetaling af kontingent m.m.
Frakobling 625,00 kr. Ved afmelding eller restance
Tilkobling ved evt. ejerskifte 625,00 kr. Hvis restance, tillægges restance beløb
Tilslutningsafgift i dækningsområde 4.500,00 kr. For tilslutning eksklusiv stikledning
Stikledningspris (stikledning indtil 30 m. ) 1.599,00 kr. Prisen er vejledende da prisen er indeksreguleret
Tilslutningsafgift i nye udstykninger samt i områder uden for bygrænsen Få et tilbud